Nytt fra Økonomisenteret 20. desember 2019

20. desember, 2019

Se vårt nyhetsbrev

 

Interne nyheter:
Vi organiserer oss i Fagteam: Med et lovverk som stiller stadig større krav til oss som regnskapsfører og til å følge med på spesielle bransjeregler, har vi valgt å organisere oss i team for på den måten å kunne spesialisere oss mer og øke vår kompetanse ytterligere innenfor flere fagområder og bransjer. Vi kommer tilbake til mer informasjon og hva vi kan tilby av nye tjenester i senere Nyhetsbrev.

Gratis juridisk samtale: Flere av våre kunder har i høst benyttet seg av en gratis juridisk samtale med Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS. Vi viderefører vårt samarbeide i 2020. Deres fagområder er blant annet forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold og arv- og familierett. De har også kompetanse innen immaterielle rettigheter og arbeidsrett. Advokat og partner i firmaet, Asle Skola, er bosatt i Røyken. Asle vil være hos oss hver andre torsdag fra klokken 08.30., første gang etter nyttår blir den 9. januar.  For at flest mulig skal få snakke med Asle begrenses samtalene til 20 minutter. Som kunde hos oss, kan du også ta kontakt direkte med Asle på telefon: 47 46 45 42.


Gaver til ansatte, skatteplikt? Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om regelverket angående gaver. Nytt av året (2019) er at beløpsgrensen er hevet til kr. 2 000 og at arbeidsgiver får fradrag for kostnaden. Gaven må bestå av annet enn penger (gavekort som ikke kan veksles inn i kontanter er greit). Gis det gaver utover kr. 2 000, blir overskytende skattepliktig.

Tips til Årsoppgjøret:
BSU, Boligsparing for ungdom: Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil kr. 25 000 årlig og få skattefradrag på 20% (kr. 5 000) av sparebeløpet. BSU-konto opprettes hos din bankforbindelse.

IPS,  Pensjonssparing med skattefradrag: Du kan spare inntil kr. 40 000 årlig og få skattefradrag på kr. 8 800. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Midlene er bundet frem til du er 62 år og uttak skattlegges som alminnelig inntekt. IPS-avtale må opprettes med en bank eller et forsikringsselskap og innbetaling må finne sted før nyttår.

Aksjesparekonto: Sparer du i aksjer eller aksjefond, kan det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Ordningen innebærer at du slipper å betale skatt, selv om du har gevinst, ved overføring av aksjene til aksjesparekonto. Overgangsordningen som ble lansert den 1. september 2017, avvikles ved nyttår.

Gaver til gode formål: Gaver til frivillige organisasjoner, som for eksempel Røde Kors eller Redd Barna, gir skattefradrag hvis gaven til den enkelte organisasjon er minst kr. 500, maksimalt fradragsbeløp er kr. 50 000 pr. år.

Varelager: Rydd lageret i forkant av varetellingen. Har du varer som har ligget lenge på lager og som er vanskelig å få solgt, anbefaler vi at du forsøker å selge varene til redusert pris. Lar det seg ikke gjøre, kan et alternativ være å kaste varene. Da vil du få skattemessig fradrag for det du har betalt for varene. Du kan også vurdere å gi bort varene, i så fall må det settes en omsetningsverdi, og det er denne som er grunnlaget for beregning av inntekt og merverdiavgift. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til verdsetting, uttak eller telling av varelageret.

Uttak av varer til privat bruk: Dersom du tar ut innkjøpte varer til privat bruk, skal det beregnes og betales merverdiavgift. Det samme gjelder for uttak av tjenester (kun for selvstendig næringsdrivende, ikke ansatte i AS). Send oss i så fall en oversikt over ditt private uttak, så beregner vi merverdiavgiften, eller ta kontakt med oss om du har spørsmål.
Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og ønsker deg og dine en god jul og et godt nytt år.