Nytt fra Økonomisenteret 13. mars 2020

13. mars, 2020

Se vårt nyhetsbrev

 

Kjære kunde,
Røyken den,  13. mars 2020

Vi får mange henvendelser fra våre kunder angående Koronaviruset og hvilke konsekvenser dette får for dere som arbeidsgivere og lønnsmottakere. Under finner du litt informasjon om regelverket slik det er i dag:

Permitteringsreglene er endret. Varslingstiden er to dager og lønnsplikt for arbeidsgiver er redusert fra 15 dager til to dager. Vi kan bistå med utarbeidelse av permitteringsvarsler om det er ønskelig.

Selvstendige Næringsdrivende får utsatt innbetaling av 1. termin forskuddsskatt for 2020, fristen er utsatt fra 15. mars til 1. mai. Ellers ingen endringer i dagpenge- og sykepengerettigheter.

Dersom arbeidstaker er satt i karantene av hensyn til smittebegrensning, vil situasjonen i henhold til NAVs fortolkning kunne gi grunnlag for sykemelding og rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan arbeide (hjemmekontor). Dette innebærer at det løper arbeidsgiverperiode (16 dager) som normalt.

Omsorgspenger til pass og stell av barn under 12 år, er 10 dager i løpet av et kalenderår (uendret).

Vi har pr. i dag ingen ansatte som er smittet, eller som anses å være smittebærere. Men vi har ansatte som er/nylig har vært på reise i utlandet og som er satt i karantene og vi har ansatte som må være hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager.

Vi vil gjøre alt vi kan for at våre kunder ikke skal bli skadelidende om vi blir rammet. Vår første prioritet er å ivareta løpende regnskapsføring og lønnsutbetalinger, samt overholde lovpålagte frister. Vi vil, så langt det er mulig, holde kontoret i Røyken sentrum åpent. Vi kommer ikke til å ta initiativ til møter og vi ønsker å begrense besøk i våre lokaler. Minner om at vi har postkasse på utsiden av bygget. Vårt avdelingskontor i Slemmestad stenges midlertidig.

Vi har gode systemer og IT-løsninger og vi er godt rigget slik at våre ansatte kan ha hjemmekontor. Vi vil stort sett være tilgjengelig på telefon og mail.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss pr. telefon eller pr. mail om du har spørsmål.