Nytt fra Økonomisenteret 3. april 2020

3. april, 2020

Se vårt nyhetsbrev

 

Kjære kunde,
Røyken den 3. april 2020

Vi har nå lagt bak oss vel tre uker i «unntakstilstand»  og vi sender deg litt oppdatert informasjon om tiltakspakker og endringer som har kommet den siste uken:

Kompensasjonsordning for bedrifter, herunder selvstendig næringsdrivende
Ordningen innebærer at staten dekker en andel av faste kostnader for bedrifter som har betydelig reduksjon av omsetningen som følge av Koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Som faste kostnader regnes bl.a.: leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, regnskapshonorar, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Søknader skal kunne leveres i Altinn fra den 17. april og første utbetaling skal etter planen skje i april. Vi vil selvfølgelig være behjelpelig med å fylle ut søknaden for deg.

For å få rett på kompensasjon må bedriften vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai. Omsetningen skal måles mot omsetningen i 2019. Det vil være to ulike beregningsmetoder, en for de som er pålagt å stenge og de som ikke er pålagt å stenge. For virksomheter som ikke er pålagt å stenge er det en egenandel på kr. 10 000, de som er pålagt å stenge slipper egenandel. Det er også lagt inne en justeringsfaktor, denne er på 90% for de som er pålagt å stenge og den er på 80% for de som ikke er pålagt å stenge.

Du kan lese mer om detaljene i ordningen her:
https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordning-for-naringslivet--kriteriene-for-a-fa-stotte/
(Ordningen er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget, og den må også godkjennes av ESA).

Stortinget har nå vedtatt en låneordring for små og mellomstore bedrifter
Ordningen er ment å hjelpe små og mellomstore bedrifter som har kommet i akutt likviditetsmangel. I korte trekk går ordningen ut på at staten garanterer for 90% av beløpet, mens bankene bærer risikoen for de siste 10%. Dette gjelder kun for nye lån og ordningen gjelder frem til 1. juni. Ordningen vil bli administrert gjennom bankene, lånene vil ha en løpetid på inntil tre år.
Dersom dette er aktuelt for din bedrift, så oppfordrer vi til å ta kontakt med din bankforbindelse så snart som mulig for å få vurdert om dere kan benytte dere av ordningen.

Endringer i Permitteringsreglene
Vi har i tidligere Nyhetsbrev omtalt endringer i regelverket, hvor varslingstiden nå er 2 dager og arbeidsgiver har 2 dagers lønnsplikt. Vi presiserer at disse reglene gjelder ved «uforutsette hendelser» og mangel på arbeid som følge av Koronapandemien. Det antas at NAV vil vise tilbakeholdenhet med å overprøve arbeidsgivers vurdering på dette punkt. Minner også om at alle som er permittert må levere meldekort til NAV hver 14. dag.

Arbeidsgiverperioden i forbindelse med sykemeldinger og omsorgspenger
Vi har også tidligere omtalt endring i arbeidsgiverperioden ved sykdom.  Vanligvis betaler arbeidsgiveren sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av et sykefravær. For sykefravær som skyldes Korona, vil arbeidsgivere få dag 4-16 refundert av NAV. Vi presiserer at arbeidsgiver skal utbetale hele arbeidsgiverperioden på 16 dager og så søke refusjon. Vi tar hånd om dette, for de av våre kunder vi har lønnskjøringer for.

Selvstendige Næringsdrivende og frilansere
Disse skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.  Kompensasjon for inntektsbortfall utbetales fra NAV etter 17 dager. Det er 80% (begrenset opp til 6G) av gjennomsnittet av de 3 siste år som skal legges til grunn for begge beregningene.  NAV regner med å ha på plass en teknisk løsning i mai og det planlegges at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4 etter samme regler som for sykepenger.

Vi anbefaler å følge med på NAV sine sider, de legger ut informasjon daglig:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Endring av frister for å betale MVA, forhåndsskatt, arbeidsgiveravgift.
  Forfall Ny frist
Mva termin 1 jan/feb 14.4.20 10.6.20
Forskuddsskatt aksjeselskap 15.4.20 1.9.20
Forskuddsskatt personlige skattytere 15.3.20 1.5.20
Forskuddsskatt termin 2 personlige skattytere 15.5.20 15.7 (forslag)
Arbeidsgiveravgift termin 2 mars/april 15.5.20 15.8.20
Påsken står for døren og det vil bli en annerledes påske for oss alle. Kanskje nettopp denne påsken er tiden for å utforske hva ditt nærmiljø har å tilby av både opplevelser og handel.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god påske.

Vi holder kontoret oppe som normalt mandag og tirsdag, onsdag den 8. stenger vi kl. 12:00.