Nytt fra Økonomisenteret 26. juni 2020

26. juni, 2020

Se vårt nyhetsbrev

 

Kjære kunde,
Røyken, Juni 2020

Vi har lagt bak oss en vår og forsommer, som vi aldri har opplevd maken til, og som vi forhåpentligvis ikke vil oppleve igjen.

Det er med stor beundring vi har sett at flere av dere har snudd dere raskt, vist stor omstillingsvilje og satset på nye forretningsområder og nye produkter. Mange har tatt i bruk nye måter å levere ut varer og tjenester på og mange har fått et ekstra push til å ta i bruk ny teknologi. Flere har faktisk opplevd økt aktivitet og inntjening under pandemien, det gleder oss stort og vi heier på dere alle!

Våre Nyhetsbrev tidligere i år, har stort sett handlet om Krisepakker og tiltak som ble innført etter at landet stengte ned den 12. mars. Vi håper at infoen dere har fått i form av Nyhetsbrev, møter og telefonsamtaler, har vært til hjelp og nytte.

Her følger en kort oversikt over hvilke tiltak som blir videreført utover sommeren og litt om utsatte frister:

Kompensasjonsordningen: er foreslått forlenget til og med august, med en gradvis nedtrapping. Frist for å søke støtte for mars, april og mai er den 31. juli, fristen for å søke for juni, juli og august er den 30. september.
For å få rett på kompensasjon må bedriften vise til minimum 30 prosent omsetningsfall (20% i mars). Omsetningen skal måles mot omsetningen i 2019.
Den 16. juni ble det vedtatt en egen kompensasjonsordning for sesongbaserte virksomheter.

Permitteringsreglene: Permittering kan benyttes i perioder hvor bedriften på grunn av arbeidsmangel ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Maksimal lengde på permittering er 26 uker, i løpet av en periode på 18 måneder. Permitteringer som ble iverksatt våren 2020, kan forlenges ut oktober 2020 (vedtatt av Stortinget 19. juni), selv om dette vil innebære at permitteringen varer i mer enn 26 uker. Det kan komme endringer i Statsbudsjettet som legges frem i oktober. 
Dersom arbeidsmangelen blir varig må arbeidsgiver si opp arbeidstakerne og ordinære oppsigelsesregler gjelder. 

idlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd mot tidligere års overskudd: Det er foreslått at bedrifter kan tilbakeføre underskudd i 2020 mot overskudd i 2019 og 2018.

MVA-satsen som gjelder hovedsakelig innenfor reiseliv er redusert fra 12% til 6% for tidsrommet 1. april til 31. oktober.

Utsatte frister: Det er gitt utsatt frist til 31. august med å levere Skattemelding for næringsdrivende og for selskap. Samme frist gjelder for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av Generalforsamling og årsmøter. Frist for innsending av årsregnskapet er utsatt til 30.9.
Det er gitt utsatt frist for å betale arbeidsgiveravgift for 3. termin (mai/juni) fra den 15. juli til den 15. oktober. Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4% for denne terminen.
Gjør oppmerksom på at lønn blir innrapportert med normal sats og at det er Skatteetaten som avregner arbeidsgiveravgift som skal betales. De sender ut krav til alle bedrifter i forkant av fristen. Det ikke lagt opp til avregning av for mye innbetalt og arbeidsgiveravgift bør derfor ikke betales før kravet kommer.
MERK det er ikke utsatt frist for betaling av forskuddstrekket.

Endringer i staben:
Den 1. februar begynte Slawomir Gwizda som Autorisert regnskapsfører hos oss. Slawomir kommer fra en tilsvarende stilling i en regnskapsbedrift på Skøyen. Han er 40 år og bosatt i Røyken. Lars Henrik Eriksen flytter til Tønsberg og har funnet ny jobb i nærområdet, han slutter den 15. august. Alle kunder som har Lars Henrik som sin Oppdragsansvarlig, har blitt eller vil bli kontaktet med informasjon om hvem som blir din nye Oppdragsansvarlig i løpet av kort tid.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer

Vi holder åpent i hele sommer, men med noe reduserte åpningstider. Ring og avtal tid om du har tenkt til å stikke innom