Nytt fra Økonomisenteret 3. desember 2020

3. desember, 2020

Se vårt nyhetsbrev

Kjære kunde,
Røyken, desember 2020

Rådgivningskanal – konsultasjon uten kostnad
Vi har i tidligere Nyhetsbrev omtalt ulike tiltak som er lagt frem av Regjeringen under Covid-19 pandemien. Når vi nå igjen har fått en oppblomstring av smitte i vårt område, medfører det at mange igjen blir berørt av pandemien i større eller mindre grad. For å avhjelpe situasjonen har Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsforening videreført Rådgivningskanalen som ble opprettet tidligere i år. Rådgivningskanalen er for bedrifter i Asker kommune som trenger råd og veiledning innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning. Ved å henvende seg til kontakt@askern.no kan din bedrift få inntil fire timer konsultasjon uten kostand. Økonomisenteret AS er med som en av samarbeidspartnerne i Rådgivningskanalen.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond
Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt kr. 1,4 mill til et ekstraordinært kommunalt næringsfond - dette kan du lese mer om her.

Kompensasjonsordning
Kompensasjonsordningen som skal dekke deler av faste uunngåelige kostnader ved bortfall av inntekter i forbindelse med pandemien videreføres. Søknadsportal for september-desember vil være klar i januar, og for januar-februar i mars.

Permitteringsregler
Permitteringstiden er vedtatt endret fra 26 til 52 uker. Det er innført en ny lønnsplikt periode på fem dager (fra 1. januar 2021) for de som har vært permittert i til sammen 30 uker eller mer. For nye permitteringer som trer i kraft fra 1.november 2020 er lønnspliktdagene utvidet fra 2 til 10 dager. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til permitteringsreglene.

Gaver
Det nærmer seg jul og vi får ofte spørsmål om hva arbeidsgiver kan gi til sine ansatte i gave uten at det blir skatteplikt for den ansatte. I 2020 er beløpsgrensen kr. 2 000. Fra 2021 økes beløpsgrensen til kr. 5 000 og det er i tillegg varslet forenklinger når det gjelder skattepliktige naturalytelser. Dette kommer vi tilbake til i senere Nyhetsbrev.
Utradisjonell julebordløsning
Mange av dere har – som vi – de fleste av våre ansatte på hjemmekontor. Det tradisjonelle julebordet hvor vi samler alle ansatte til sosialt samvær vil i år bli avlyst. Julebord er en skattefri naturalytelse (under visse forutsetninger), men utgifter til måltider på hjemmekontor, er en privatutgift og reglene om arbeidsgivers skattefrie subsidiering av kantine på arbeidsplassen kan ikke anvendes på hjemmekontor. Når det gjelder julebord har Skattedirektoratet kommet med en uttalelse om at arbeidsgivers servering av mat hjemme i forbindelse med digitale fellesarrangement som arrangeres på Teams eller lignende, der hensikten er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen, er et eksempel på et skattefritt velferdstiltak.

Driver du nettbutikk?
Den 31.12.2020 innføres det krav som innebærer at kjøperen må verifisere alle betalinger på nett (utenom noen få typer). EUs regelverk omtaler dette som Strong Customer Authentication (SCA), som vi på norsk kaller sterk kundeautentisering. Hva betyr dette for deg som driver nettbutikk? Jo, dersom du selger varer i nettbutikk må du fra 1. januar 2021 ha aktivert 3D Secure i din nettbutikk, ellers risikerer du at dine kunders kort avvises ved betaling på nett. Ta kontakt med din leverandør av betalingsløsning for evt. nærmere informasjon.

Regnskapsgodkjente betalinger, autorisering av betalinger i Poweroffice med BankID
Kunder som selv autoriserer betalinger i Poweroffice Go og som har DNB eller Sparebank1 som bankforbindelse må fra 1. desember 2020 bekrefte autorisering av betalinger i Poweroffice Go med BankID. Dette er et ledd i bankenes etterlevelse av Hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene på vegne av juridisk enhet.
Prisøkning
Fra 1.1.2021 øker vi våre priser i henhold til økning i konsumprisindeksen fra forrige regulering som var den 1.5.2019.