Nytt fra Økonomisenteret 25. august 2020

25. august, 2020

Se vårt nyhetsbrev

 

Kjære kunde,
Røyken, august 2020

Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer og det er svært gledelig å se at flere og flere av dere er på vei tilbake i full drift.
Mange tiltak ble innført i fbm Covid-19 pandemien, noen videreføres utover høsten og noen avvikles – her følger en kort oversikt over de viktigste endringene:

Kompensasjonsordningen: Er forlenget til og med august, med en gradvis nedtrapping. Frist for å søke for juni, juli og august er den 30. september.
For å få rett på kompensasjon må bedriften vise til minimum 30 prosent omsetningsfall fra tilsvarende periode i 2019.

Permitteringsreglene: Regjeringen foreslår å utvide arbeidsgiveres rett til å permittere fra 26 til 52 uker. I forslaget ligger det at permitteringer som har vart utover 30 uker, medfører en ny lønnspliktperiode på 5 dager. Den midlertidige ordningen med 2 dagers lønnsplikt avvikles fra 1. september, og innebærer at permitteringer som iverksettes etter det gir en lønnspliktperiode på 10 dager.

Omsorgspenger til pass og stell av barn: Fra 1.juli må du som arbeidsgiver igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. For arbeidstaker forsvinner retten til dobbelt antall omsorgsdager fra 1.juli, tidligere benyttet dager nullstilles.

Rett til sykepenger under karantene: Vi har lagt sommeren bak oss, men enkelte har kanskje lagt reiseplaner for høsten. Alle oppfordres til følge med på Regjeringens reiseråd, som endrer seg fra uke til uke. Utreise til gult land som blir rødt før hjemkomst betyr at den ansatte har rett til sykepenger under karantene. Er derimot landet rødt før utreise og rødt ved hjemkomst, vil den ansatte ikke ha rett på sykepenger i karanteneperioden. Forutsetningen for at sykepenger skal komme i spill under en karantenesituasjon er imidlertid at arbeidsgiver ikke har anledning til å tilrettelegge med for eksempel hjemmekontor i karanteneperioden.

Utvidet rett til egenmelding opphørte fra 1.juni.

Gratis juridisk samtale: Flere av våre kunder har det siste året benyttet seg av en gratis juridisk samtale med Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS. Deres fagområder er blant annet forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold og arv- og familierett. De har også kompetanse innen immaterielle rettigheter og arbeidsrett. Advokat og partner i firmaet, Asle Skola, er bosatt i Røyken. Asle vil være hos oss annen hver torsdag fra klokken 08.30., første gang etter er den 27. august.  For at flest mulig skal få snakke med Asle begrenses samtalene til 20 minutter. Som kunde hos oss, kan du også ta kontakt direkte med Asle på telefon: 47 46 45 42.