Vårt kontor i Røyken holder åpent

Vi følger anbefalingen fra Asker kommune og de fleste av våre ansatte er derfor på hjemmekontor. 

Alle ansatte kan nås på teams, mail og telefon.

Sentralbord: 31 29 64 80
post@ok-senteret.no

 

Regnskap, lønn, fakturering, budsjettering, rådgivning m.m.

Bruk tiden din på ditt fagområde. La oss ta hånd om økonomistyring og rapportering.

Regnskapspliktige må løpende forholde seg til strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Mangler og feil i regnskapene, eller oversitting av tidsfrister, kan raskt få omfattende  konsekvenser.

Regelverket innen for eksempel regnskap, skatt, avgifter og lønn er i stadig endring. Mange næringsdrivende synes dette er krevende å håndtere og oppdatere seg på. For oss er det ren rutine. Og vi har håndtert slike saker i over tjue år.

Bruker du Økonomisenteret som din regnskapsbedrift, er du sikret høy faglig standard. Vi har gode rutiner og høy effektivitet. Det gjør oss til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Økonomisenteret er et frittstående autorisert regnskapskontor i Røyken kommune. De fleste av våre kunder holder til i Hurum-, Røyken-, Asker-, Lier-, Drammen- og Bærum-området

Vi bruker moderne og effektive arbeidsverktøy som setter våre klienters behov i fokus. Med våre WEB-baserte løsninger er du alltid oppdatert.

Når vi har blitt kjent med din virksomhet og ditt regnskap, kan vi gi deg gode rapporter og kvalifiserte råd som kan bidra positivt til virksomhetens utvikling, verdiskapning, likviditet, organisering eller andre tilpasninger.